ശരിക്കും എന്താണ് Sensex, NIFTY, NSE, BSE? Malayalam Stock Market Investment Introduction

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
192 Views
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു Demat Account ആണ്. ഫ്രീ ആയി ഒരു ചിലവും ഇല്ലാതെ വെറും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു Demat Account ഓപ്പൺ ചെയ്യൂ. എന്റെ കൂടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠനത്തിൽ ഭാഗം ആകു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വളരാം. Open Free Demat Account With Upstox - https://upstox.com/open-demat-account/?utm_source=refernearn&utm_medium=referral&landing_page=ReferAndEarn&f=BFP0

In this video, I explain the basics of stock market like BSE, NSE, Sensex and NIFTY. This is a Malayalam financial and investment educational video which can help you understand the basics and fundamentals of indian stock market/share market investments. NIFTY is the index of NSE and Sensex is the index of BSE.

#nifty #sensex #stockmarket #nse #bse #malayalam

Please like, share, support and subscribe at https://www.youtube.com/ShariqueSamsudheen :)

Instagram - sharique.samsudheen
www.instagram.com/sharique.samsudheen/

Like and follow on Facebook at www.facebook.com/sharqsamsu
Category
Earn Money Online

Post your comment